Překlady a tlumočení Blanka Sudíková

Your image
devices_other

Překlady

Potřebujete překlad textu mezi francouzským a českým jazykem nebo obráceně. Potřebujete ho tehdy a tehdy a chcete vědět kolik to bude stát. Jak dál? Spojte se mnou telefonicky nebo mailem. Musíme vědět, jak je Váš dokument velký, v jakém formátu ho máte k dispozici a v jaké lhůtě si překlad přejete mít hotový. Podle toho se dozvíte předběžnou cenu a doladíme termín. Pokud mi dokument pošlete k náhledu (sken, foto, soubor ve wordu ...), můžeme být ještě přesnější. Po vypracování Vám překlad předám domluvenou cestou (mailem, poštou apod.). Záloha není nutná, platba po předání v hotovosti nebo převodem.

brightness_high

Tlumočení

Čeká Vás česko-francouzské jednání? S angličtinou si nevystačíte? Co s tím? Spojte se mnou. Budeme potřebovat vědět, kdy to bude, na jak dlouho, na jaké téma, pro kolik lidí a kde to bude. Jaká je Vaše představa o průběhu a cíli akce? Cenu domluvíme předem, je hodinová, půldenní nebo celodenní. Informace o jménech účastníků, programu, podkladech a případných technických specificích (např. pracovní obuv nutná) jsou vítány. Lépe se pak při vlastní akci sladíme. Žádná záloha, platba zpětně v hotovosti nebo převodem.

favorite_border

Překlady se soudním ověřením

Potřebujete překlad textu mezi francouzským a českým jazykem nebo obráceně se soudním ověřením, s kulatým razítkem, úřední nebo oficiální překlad, překlad od certifikovaného překladatele, od soudně jmenovaného překladatele …? To vše jedno jest. Postupujte jako v případě běžného Překladu. Po vypracování se musí ověřený překlad úředně spojit s výchozím originálem (nebo jeho ověřenou kopií), tj. oba opatřit tzv. kulatým razítkem a svázat trikolorním motouzem. To můžeme zrealizovat osobně nebo poštou. Stejně lze postupovat i v případě konečného předání. Záloha není nutná, platba po předání v hotovosti nebo převodem.

trending_up

Tlumočení se soudním ověřením

Čeká Vás česko-francouzské jednání na úřadech (notář, soud, policie, matrika, správní agenda apod.)? Víte, že Váš tlumočník musí být soudně jmenovaný, úřední, oficiální, zapsaný v seznamu apod.? Jste tu správně. Postupujte jako v případě běžného Tlumočení. Na vlastní akci se dostavím s úředním razítkem a průkazkou a požadující orgán o celé věci zhotoví úřední záznam, který v závěru opatřím otiskem razítka a podpisem. Žádná záloha, platba zpětně v hotovosti nebo převodem.

Mezi českým a francouzským jazykem překládám a tlumočím od roku 2002. Zkušenosti se soudními překlady a tlumočením sbírám od roku 2005. Specializuji se na obchod a právo. Mé zákazníky tvoří firmy, jednotlivci a úřady. K mé velké radosti se ke mně vracejí.